Berichten met een Label ‘PlanVanAanpak’

Plan van Aanpak voor managers

Written by Ger Apeldoorn. Posted in Management

Om de enorme voordelen van Puppet optimaal te benutten is een radicaal andere manier van werken nodig. Het werk kan meer worden gepland en is door de grotere stabiliteit van het serverpark minder ad-hoc van aard. Naast de ‘normale’ sysadmin-kennis moeten uw beheerders nu natuurlijk ook het nodige over Puppet weten.

Om optimaal te profiteren van Puppet is even inloggen op de server en een quick-fix uitvoeren uit den boze. Wanneer we beschikken over een goede Puppet-implementatie is dit niet meer nodig en onwenselijk. Alle wijzigingen worden gedaan in de Puppet-manifests (scripts), getest en uitgerold over alle servers.