Berichten met een Label ‘inrichting’

Script to generate certificates & Puppet-code

Written by Ger Apeldoorn. Posted in Sysadmin

My laziness knows no bounds, I use the script below to automate writing automation puppet code for creating new users (and generating, converting and mailing their certificates too)…

This ruby script will read information from a CSV-file and:

 • generate certificate with a random passphrase
 • create a Putty version
 • email the (encrypted) certificates to the user
 • prints the Puppet-resource definition to STDOUT
 • store the passphrase in a textfile

It will check if the certificates have already been generated (check if directory exists), so you can just add to the CSV-file.

Installing

Prerequisites:

 • Ruby of course
 • some rubygems: mail, csv
 • pwgen
 • ssh-keygen
 • puttygen

Just put the files below in the same directory.

Usage

Edit the userlist.txt to add users; the format is:

userid,username,name,email,groups (groups ; seperated)

Example:

"1001","gertest","Ger Apeldoorn","g.apeldoorn@example.nl","admin;dev;prutsor"
"1002","gertest2","Ger Apeldoorn","g.apeldoorn@example.nl","admin;dev;prutsor"

After that’s done, just run the script:

./gencerts.rb

Example output:

@pe_accounts::user { 'gertest':
	locked => false,
	comment => 'Ger Apeldoorn',
	uid   => '999',
	gid   => '999',
	groups => ["admin", "dev", "prutsor"],
	sshkeys => ['ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCnCWb6yiDpOdtzJ3w0Hf/MOIvXswpqu3XnotDtgAkJaH/ZtC/wNrwAsm+ugyGtTmWTX22LdJ1M4mr0KYk7cj1m6QlKp78R4485uERFn0/q6LAJSqKYzEFY53SGECCn/BVZWYDJQ6UcoslouSiIsDivC+rwrG4UGAwdyDSED4PrT0U2kTkPeadbxqvT3FcHcO1HuQF8nMZ g.apeldoorn@example.nl'],
}

After running this, the user receives an email with mailtext.txt as contents and three attachments:

 • id_rsa
 • id_rsa.pub
 • putty_private.ppk

Note that the private keys are protected with the passphrase… 🙂

Files

gencerts.rb:

#!/usr/bin/env ruby
CSVFILE = 'userlist.txt'
EMAILCONTENT = 'mailtext.txt'
CURDIR = Dir.pwd

require 'csv'
require 'rubygems'
gem 'mail'
require 'mail'

def which(cmd)
 exts = ENV['PATHEXT'] ? ENV['PATHEXT'].split(';') : ['']
 ENV['PATH'].split(File::PATH_SEPARATOR).each do |path|
  exts.each { |ext|
   exe = "#{path}/#{cmd}#{ext}"
   return exe if File.executable? exe
  }
 end
 return nil
end

def preflight_checks
    #see if apps are installed and in path
    puts "pwgen is not installed"   if not which('pwgen')
    puts "ssh-keygen is not installed" if not which('ssh-keygen')
    puts "puttygen is not installed"  if not which('puttygen')
end

def send_email(username, email)
    mail = Mail.new do
        from  'linuxbeheer@fundeon.nl'
        to       email
        subject 'Your SSH keys'
        body  File.read(File.join(CURDIR, EMAILCONTENT))
    end
    mail.add_file(File.join(CURDIR, username, "id_rsa"))
    mail.add_file(File.join(CURDIR, username, "id_rsa.pub"))
    mail.add_file(File.join(CURDIR, username, "putty_private.ppk"))
    mail.delivery_method :sendmail
    mail.deliver
end
def print_puppetconfig(userid,username,name,email,groups)
    puts "@pe_accounts::user { '#{username}':"
    puts " locked => false,"
    puts " comment => '#{name}',"
    puts " uid   => '#{userid}',"
    puts " gid   => '#{userid}',"
    puts " groups => #{groups.split(";").inspect},"
    pubkey = File.read(File.join(CURDIR, username, "id_rsa.pub")).chomp
    puts " sshkeys => ['#{pubkey}'],"
    puts "}"

end

preflight_checks

CSV.foreach(CSVFILE) do |row|
    userid,username,name,email,groups = row
    if File.exists?(File.join(CURDIR, username))
        puts "Directory for user #{username} already exists"
        next
    end
    Dir.mkdir(File.join(CURDIR, username))
    Dir.chdir(File.join(CURDIR, username))
    passphrase=`pwgen -c -n -1 10`
    passphrase.chomp!
    #Create SSH keypair
    `ssh-keygen -C #{email} -P #{passphrase} -f id_rsa`
    #Convert SSH keypair to Putty
    `echo #{passphrase} | puttygen id_rsa -O private -o putty_private.ppk`
    #Save the passphrase
    File.open("passphrase", 'w') {|f| f.write(passphrase) }
    send_email(username, email)
    print_puppetconfig(userid,username,name,email,groups)
end

mailtext.txt:

Hi,

You will find your OpenSSH and Putty keys attached. You can use these keys to login to any Linux server for which you are authorized.

You can get the passphrase from -----.

Kind regards.
Le Pinguin

Have fun!

Hiera in gebruik

Written by Ger Apeldoorn. Posted in Sysadmin

Voor dit artikel ga ik ervan uit dat je Hiera al hebt ingericht. Mocht dit nog niet zo zijn, lees dan eerst onderstaande artikelen voor meer achtergrondinformatie.

Een simpele waarde ophalen

Een waarde ophalen uit Hiera is bijzonder eenvoudig! Puppet kent de functie hiera(), deze doet al het werk voor je.

Laten we met een voorbeeldje werken, aanschouw dit YAML-bestand:

Environments en Git, een must!

Written by Ger Apeldoorn. Posted in Sysadmin

Met environments kun je verschillende versies van je manifests en modules zij-aan-zij gebruiken. Zo is het mogelijk om een ‘development’, ‘testing’ en ‘production’-environment maken op een enkele server. In de configuratie van je nodes (de gemanagede servers) geef je aan bij welke environment de node hoort.

Versioning van je manifests en modules is ook ontzettend belangrijk, bovendien kun je hier goed gebruik van maken wanneer je je code van je development environment naar testing, en vervolgens naar production door te zetten. De versioning tool die ik hier laat zien is Git.

Nog even ter verduidelijking; wijzig NOOIT je Puppet manifests/modules in produktie. Mocht je dit toch voornemens zijn, bookmark dan even deze link: LINK

Git repository maken

Git is enorm krachtig en kan ontzettend veel. Het is ook een redelijk complexe tool om te gebruiken en ik heb dan ook niet de illusie dat ik je in dit korte artikel de ins- en outs kan bijbrengen. Ik ga je wel de setup-procedure laten zien voor een nieuwe GIT repository, waar we onze Hieradata mee gaan managen.

We willen uiteindelijk 3 kopieen van onze datafiles hebben, elk ervan is een GIT repository:

Hiera inrichten

Written by Ger Apeldoorn. Posted in Sysadmin

De meeste Puppet inrichtingen hebben veel baat bij Hiera. Je manifests worden nodeloos complex of onoverzichtelijk omdat er data in komt. Met de tool Hiera kun je eenvoudig de data scheiden van je manifests. Hier vind je meer goede redenen om Hiera te gebruiken.

In dit artikel ga ik ervan uit dat je al Environments gebruikt voor je manifests, klik hier om te tonen hoe je dat kunt opzetten met Git.