De Wegwijzer

Voorbeeld dagindeling


Dag 1:
Bespreken wensen
Inventariseren quick-wins
Inrichting Puppet Master & Console
Inrichting Environments en GIT
Inrichting Hiera
Aanmaken basisstructuur en uitleg geven
Documenteren deployment procedures
Dag 2-4:
(Tussenpozen van plm. 2 weken)
Evt. upgraden Puppet Enterprise
Beantwoorden vragen
Testen van de diverse deployments
Audit van de Puppet manifests & modules
Advisering en bijsturen
Bouw van manifests en modules
Dag 4:
Documentatie afronden
Evaluatie en evt. plannen vervolg

Alle implementaties geschieden volgens de Best Practices van Puppetlabs

U wilt dat uw eigen beheerders tijdens de Puppet implementatie de touwtjes stevig in handen houden, maar de ‘leermomentjes’ overslaan? U wilt een gedegen implementatie waarbij de flexibiliteit niet uit het oog wordt verloren? Dan sluit dit pakket mooi aan!

In deze vorm ligt de nadruk van het ontwikkelen bij de beheerders zelf, ik ben meer op de achtergrond aanwezig en kom regelmatig langs om de stabiliteit en flexibiliteit van uw Puppet-inrichting te waarborgen. Flexibiliteit is namelijk een van de meest lastige zaken om goed te krijgen bij het ontwikkelen van de Puppet-manifests en modules; alleen door ruime ervaring is te voorkomen dat men zichzelf ‘vastschrijft’. (Voor meer uitleg hierover zie: Puppet Consultancy)

wegwijzers300

Om goed van start te gaan met Puppet is het natuurlijk van belang dat er een goede basis ligt. Daarom richt ik in deze constructie doorgaans zelf de Puppet Master in en configureer ik environments welke met behulp van Git kunnen worden gedeployed. Daarnaast adviseer ik zeker om gebruik te maken van Hiera en kan ik indien wenselijk PuppetDB inrichten en configureren.

Het is natuurlijk wel noodzakelijk dat de beheerders over enige Puppet kennis beschikken, een Puppet Fundamentals of -Advanced training is een ideale manier om dit snel te realiseren.

Neem vooral even vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken!