Audit

Voorbeeld dagindeling


Dag 1:
Bespreken wensen
Inventariseren behoeften van de organisatie
Inventarisatie huidige manifests en modules
Dag 2-5:
Review huidige manifests en modules
Optimaliseren manifests en modules
Bijwerken rapportage
Testen van de diverse deployments
Dag 5:
Rapportage afronden
Indien gewenst een custom technische presentatie voor de beheerders
Evaluatie en evt. plannen vervolg

Alle implementaties en reviews geschieden volgens de Best Practices van Puppetlabs

U heeft al een Puppet omgeving ingericht, maar u wilt zeker weten dat deze flexibel, secure en schaalbaar is? Met deze vijf-daagse audit kan ik u helpen om uw Puppet omgeving naadloos aan te laten sluiten op de behoeften van uw bedrijf en ervoor te zorgen dat deze de noodzakelijke flexibiliteit biedt voor de toekomst.

Met dit pakket wordt uw Puppet omgeving gedurende 5 dagen grondig doorgelicht en waar nodig geoptimaliseerd. Alle wijzigingen in uw Puppet manifests en modules moeten natuurlijk grondig getest worden alvorens ze in produktie kunnen worden genomen.

Achteraf wordt een rapport opgeleverd met alle bevindingen en een gedegen advies voor de toekomst. Daarnaast kan -indien gewenst- een technische presentatie gegeven worden waarin de aangetroffen minder optimale constructies de revue passeren en daar betere alternatieven voor worden aangedragen. Hiermee kan worden voorkomen dat dezelfde problemen weer worden geïntroduceerd.

Neem direct even vrijblijvend contact op voor meer informatie!