Waarom Puppet? – Voordelen organisatie

Written by Ger Apeldoorn. Posted in Management

Puppet is een van de weinige tools die zowel techneuten als managers erg blij maken. Mijn werk als sysadmin is er een stuk leuker van geworden en de voordelen die de bedrijven ondervinden zijn aanzienlijk.

Deze voordelen zijn eigenlijk onder te verdelen in drie categorieën:

Plan van Aanpak voor managers

Written by Ger Apeldoorn. Posted in Management

Om de enorme voordelen van Puppet optimaal te benutten is een radicaal andere manier van werken nodig. Het werk kan meer worden gepland en is door de grotere stabiliteit van het serverpark minder ad-hoc van aard. Naast de ‘normale’ sysadmin-kennis moeten uw beheerders nu natuurlijk ook het nodige over Puppet weten.

Om optimaal te profiteren van Puppet is even inloggen op de server en een quick-fix uitvoeren uit den boze. Wanneer we beschikken over een goede Puppet-implementatie is dit niet meer nodig en onwenselijk. Alle wijzigingen worden gedaan in de Puppet-manifests (scripts), getest en uitgerold over alle servers.