Plan van Aanpak voor managers

Written by Ger Apeldoorn on. Posted in Management

Om de enorme voordelen van Puppet optimaal te benutten is een radicaal andere manier van werken nodig. Het werk kan meer worden gepland en is door de grotere stabiliteit van het serverpark minder ad-hoc van aard. Naast de ‘normale’ sysadmin-kennis moeten uw beheerders nu natuurlijk ook het nodige over Puppet weten.

Om optimaal te profiteren van Puppet is even inloggen op de server en een quick-fix uitvoeren uit den boze. Wanneer we beschikken over een goede Puppet-implementatie is dit niet meer nodig en onwenselijk. Alle wijzigingen worden gedaan in de Puppet-manifests (scripts), getest en uitgerold over alle servers.

Organisatorisch

Elke verandering brengt weerstand met zich mee. Voor uw beheerders gaat er behoorlijk wat veranderen. Veruit de meeste mensen die met Puppet werken zijn van mening dat het werk er leuker van is geworden. Speciaal voor beheerders die Puppet nog niet kennen heb ik een presentatie/demonstratie ontwikkeld die in zo’n 40 minuten de kracht van Puppet laat zien en laat zien waarom het werk er leuker op wordt.

Daarnaast is het van belang om zo weinig mogelijk uitzonderingen te introduceren in het serverpark. Voor Puppet zijn die uitzonderingen geen enkel probleem, maar het maakt de Puppet-manifests (code) wel onoverzichtelijker. Voor elke uitzondering moet de afweging gemaakt worden of hij echt noodzakelijk is, of dat het op een andere manier kan worden opgelost.

Kijken, kijken (nog) niet kopen

De meest eenvoudige weg om beheer met Puppet kennis te laten maken is het downloaden van Puppet Enterprise. Dit is tot 10 servers gratis te gebruiken en is in no-time geïnstalleerd.

Natuurlijk is er de nodige kennis nodig om Puppet optimaal in te richten voor uw organisatie, maar dit is een mooie manier om een tipje van de sluier op te lichten zonder een cent uit te hoeven geven.

Iedereen is aan boord, en nu?

Wat ik zelf vaak tegenkom is dat een bedrijf enkele beheerders naar de Fundamentals cursus stuurt. Ik word vervolgens een dagje ingehuurd om mee te denken, de eerste setup te doen en wat voorbeeldcode te maken. Vervolgens gaan de beheerders van start met het bouwen van de manifests en kom ik een aantal keer een dagje op bezoek om mee te denken, bij te sturen en ook modules te bouwen.

In de praktijk werkt deze methode erg goed, de beheerders bouwen hun eigen omgeving op en kennen deze door en door. Het is erg moeilijk om zonder ervaring ineens een flexibele omgeving neer te zetten, maar door het werk tijdens de opbouw-fase om de paar weken even door mij te laten reviewen en bijsturen worden problemen verderop voorkomen en is de implementatie optimaal afgestemd op uw wensen.

Labels:,